Dotacje na kapitał obrotowy dla „Multitruck” Sp. z o.o.


Program Operacyjny: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
Oś Priorytetowa: I – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie: 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy
Współfinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Rodzaj Projektu : Nadzwyczajny

Tytuł Projektu : Dotacja na kapitał obrotowy dla „Multitruck” Sp. z o.o.

Numer umowy o dofinansowanie: POPW.01.05.00-18-0206/20-00
Okres realizacji: 01/07/2020 – 30/09/2020
Beneficjent: „Multitruck” Sp. z o.o.
Wartość projektu: 117.056,25 PLN
Wkład UE : 117.056,25 PLN

 

Krótki opis, cele i efekty projektu:

Celem projektu jest wsparcie w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowanym, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Efektem wsparcia jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Allegro
Nasze aukcje na Allegro